Logo 112NOF

Onverwachte controle bij loodsen en schuren in Noardeast-Fryslân

NOARDEAST – FRYSLÂN –  De gemeente Noardeast-Fryslân voerde deze week op verschillende plekken integrale controles uit. In Eanjum, Ferwert en Paesens werden schuren en loodsen gecontroleerd op naleving van de wet- en regelgeving, zoals de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), milieuwetgeving en het bestemmingsplan.

Handhavers van de gemeente bezochten verschillende bedrijventerreinen. Zij kregen daarbij ondersteuning van de politie en douane. De meeste schuren en loodsen bleken in orde en te worden gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn. In een loods aan de Mûnebuorren in Eanjum zijn goederen aangetroffen, die nader moeten worden onderzocht door de politie. Uit dat onderzoek moet nog blijken of er signalen zijn voor strafbare feiten. Als dat zo is, volgt nader onderzoek.

Met onaangekondigde controles wil de gemeente samen met partners ondermijning bestrijden Criminelen maken voor illegale activiteiten vaak gebruik van de bovenwereld. Dat heet ondermijning. Dit doen zij bijvoorbeeld door schuren en loodsen te huren om geld wit te wassen, drugshandel of productie van drugs. Burgemeester Johannes Kramer: “Ut undersyk docht bliken dat de kâns grut is dat kriminele aktiviteiten har út it suden wei ferpleatse nei it noarden. Kriminele netwurken bin altyd op syk nei lokaasjes om bygelyks drugs produsearje te kinnen. Dêrfoar hawwe se romte nedich en it leafst op in ôflein plak sadat de pakkâns sa lyts mooglik is. Mei dit soarte fan kontrôles yn it bûtengebiet wolle wy ús ynwenners en eigeners fan skuorren en loadsen behoedzje.

Melden heeft zin

Ook bewoners en ondernemers kunnen een belangrijke rol spelen bij het bestrijden van misstanden en verbeteren van de veiligheid. Als u iets verdachts opmerkt, bel dan de politie via 0900-8844. Wilt u liever anoniem blijven? Neem dan contact op met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Deze onafhankelijke meldlijn stuurt de anonieme meldingen door naar de gemeente en politie.

 


Contact

Tips of vragen?
redactie112nof@gmail.com

Foto's en teksten zijn eigendom van 112 NOF tenzij anders aangegeven.


Privacy

112 Nof probeert zo respectvol mogelijk te werk te gaan wbt. het maken van foto en film. Zo worden bij auto's de kentekens weggehaald en eventuele betrokkenen onherkenbaar gemaakt. Privacy heeft bij ons dan ook de hoogste prioriteit.


Reacties via Facebook en of Messenger

Ongepaste reacties welke via de Facebook pagina, of via Messenger worden gegeven, worden direct verwijderd. Deze persoon(en) zal(zullen) zonder waarschuwing worden geblokkeerd.


Volg ons ook op:

Facebook